Home | Alg. Voorwaarden | Sitemap | Log-in | Disclaimer 
 

Over Visa2Canada   |   Over Canada   |   Nieuws   |   Agenda   |   FAQ   |   Contact   |   Links

   


 

 

Emigreren naar Canada

Om naar Canada te kunnen emigreren heeft u een permanente verblijfs-vergunning nodig ...
Lees verder >>

Tijdelijk werken in Canada

Om tijdelijk in Canada te mogen werken heeft u een tijdelijke werkvergunning nodig. Emigreren is hiermee niet ...
Lees verder >>

Studeren in Canada

Per jaar gaan meer dan 130.000 buitenlandse studenten naar Canada om te studeren aan een universiteit of ...
Lees verder >>

Stagelopen in Canada

Een speciale stagevergunning stelt jongeren t/m 30 jaar in staat om in Canada een studiegerelateerde stage ...
Lees verder >>

Werken en reizen in Canada

Met je rugzak door Canada en je ticket terugverdienen? Dan is een open werkvergunning echt iets voor jou ...
Lees verder >>

 

 

Skilled Worker and Professionals

Met ingang van 1 juli 2012 kan alleen nog met een goedgekeurd werkaanbod ('arranged employment') een aanvraag worden gedaan voor een permanente verblijfsvergunning in de Federal Skilled Worker Categorie. De Canadese overheid verwacht medio Januari 2013 met nieuwe voorwaarden te komen. Alle voor 1 juli 2012 door Citizenship and Immigration ontvangen aanvragen in de Federal Skilled Worker categorie worden behandeld volgens de toen geldende regelgeving.

Een 'arranged employment' houdt in dat de aanvrager een goedgekeurd full-time baanaanbod voor onbepaalde tijd heeft gekregen van een Canadese werkgever.

Zowel in deze Federal Skilled Worker categorie alsmede in de Canadian Experience Class geldt dat direct bij het indienen van de aanvraag de resultaten van een onafhankelijke taaltest (Engels en/óf Frans) moeten worden overlegd.

Naast het hebben van een door de Canadese overheid goedgekeurd werkaanbod, zal gekeken worden of de aanvrager het vereiste minimum aantal punten haalt in het puntensysteem behorende tot de Skilled Worker Categorie.
Punten worden toegekend aan met een diploma afgesloten opleidingen, kennis van de Engelse en/of Franse taal, leeftijd, werkervaring en het wel of niet hebben van een (goedgekeurd) werkaanbod in Canada. In het puntensysteem kunnen extra punten worden toegekend voor de opleiding van een eventuele (huwelijks)partner, indien u of uw (huwelijks)partner minimaal twee jaar heeft gestudeerd in Canada, indien u of uw (huwelijks)partner minimaal één jaar full-time heeft gewerkt in Canada, voor het hebben van naaste familieleden en tot slot nóg eens voor het hebben van een goedgekeurd werkaanbod. Voor het hebben van een goedgekeurd werkaanbod kan men dus twee keer punten verdienen!

Tot slot dient de aanvrager aan te kunnen tonen over voldoende financiële middelen te beschikken om na aankomst in Canada in het levensonderhoud van hem/haarzelf en afhankelijke gezinsleden te kunnen voorzien. Bovendien zal een medische keuring alsmede “security check” onderdeel zijn van de procedure.

De Canadese overheid stelt zich ten doel dat (Skilled Worker) aanvragen die voldoen aan de voorwaarden binnen 6 tot 12 maanden uitsluitsel krijgen. Aanvragen die niet voldoen aan bovengenoemde criteria zullen niet in behandeling worden genomen. Reeds betaalde proceskosten zullen door de Canadese overheid volledig worden gerestitueerd.

Voor diegene die niet voldoen aan de voorwaarden om onder de Skilled Worker Categorie een permanente verblijfsvergunning aan te vragen, kunnen andere wegen een uitkomst bieden. De meest bewandelde weg zal via een tijdelijke werkvergunning en Canadian Experience Class zijn. Ook bieden de diverse Provincial Nominee Programs mogelijkheden. Veelal zal het hebben van een werkgever (werkaanbod) noodzakelijk zijn. Andere categoriën waarin een permanente verblijfsvergunning kan worden aangevraagd zijn: Business Class, Family Class, of Quebec Selected.

Onze werkwijze is erop gericht u stap voor stap te begeleiden bij uw visumaanvraag. Daarom zullen wij u altijd vragen naar een uitgebreid Curriculum Vitae van u en uw eventuele (huwelijks)partner. Op die manier kunnen wij beoordelen of u daadwerkelijk onder de Skilled Worker Categorie valt of wellicht beter een aanvraag in kunt dienen onder één van de andere emigratiecategorieën.
Terug naar vorige pagina


 

 


© Copyright 2015 Visa2Canada