Home | Alg. Voorwaarden | Sitemap | Log-in | Disclaimer 
 

Over Visa2Canada   |   Over Canada   |   Nieuws   |   Agenda   |   FAQ   |   Contact   |   Links

   


 

 

Emigreren naar Canada

Om naar Canada te kunnen emigreren heeft u een permanente verblijfs-vergunning nodig ...
Lees verder >>

Tijdelijk werken in Canada

Om tijdelijk in Canada te mogen werken heeft u een tijdelijke werkvergunning nodig. Emigreren is hiermee niet ...
Lees verder >>

Studeren in Canada

Per jaar gaan meer dan 130.000 buitenlandse studenten naar Canada om te studeren aan een universiteit of ...
Lees verder >>

Stagelopen in Canada

Een speciale stagevergunning stelt jongeren t/m 30 jaar in staat om in Canada een studiegerelateerde stage ...
Lees verder >>

Werken en reizen in Canada

Met je rugzak door Canada en je ticket terugverdienen? Dan is een open werkvergunning echt iets voor jou ...
Lees verder >>

 

 

Skilled Worker and Professionals

Een ruime meerderheid van alle potentiele emigranten kan alleen nog met een goedgekeurd werkaanbod ('arranged employment') kans maken om een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te kunnen dienen.

Sinds 1 januari 2015, maakt een potentiele emigrant zijn "intentie om te emigreren" kenbaar en middels de methode "Express Entry" kiest de Canadese overheid welke potentiele emigranten daadwerkelijk hun aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning kunnen indienen.

In een "pool" worden potentiele emigranten tegen elkaar afgewogen, en alleen die kandidaten met de hoogste scores, kunnen een uitnodiging verwachten. Het hebben van een goedgekeurd werkaanbod verhoogd een kans op uitnodiging aanzienlijk.

Een 'arranged employment' houdt in dat de aanvrager een goedgekeurd full-time baanaanbod voor onbepaalde tijd heeft gekregen van een Canadese werkgever.


Naast het hebben van een door de Canadese overheid goedgekeurd werkaanbod, zal gekeken worden of de aanvrager het vereiste minimum aantal punten haalt in het puntensysteem behorende tot de Skilled Worker Categorie.
Punten worden toegekend aan met een diploma afgesloten opleidingen, kennis van de Engelse en/of Franse taal, leeftijd, werkervaring en het wel of niet hebben van een (goedgekeurd) werkaanbod in Canada. In het puntensysteem kunnen extra punten worden toegekend voor de opleiding van een eventuele (huwelijks)partner, indien u of uw (huwelijks)partner minimaal twee jaar heeft gestudeerd in Canada, indien u of uw (huwelijks)partner minimaal één jaar full-time heeft gewerkt in Canada, voor het hebben van naaste familieleden.

Tot slot dient de aanvrager aan te kunnen tonen over voldoende financiële middelen te beschikken om na aankomst in Canada in het levensonderhoud van hem/haarzelf en afhankelijke gezinsleden te kunnen voorzien. Bovendien zal een medische keuring alsmede “security check” onderdeel zijn van de procedure.

De Canadese overheid stelt zich ten doel dat, nadat een potentiele emigrant is uitgenodigd om een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te dienen, de aanvragen binnen 6 maanden te behandelen. Vandaar dat de naam voor deze methode "Express Entry" wordt genoemd.

Voor diegene die niet voldoen aan de voorwaarden om onder de Skilled Worker Categorie een permanente verblijfsvergunning aan te vragen, kunnen andere wegen een uitkomst bieden. Vaak alsnog door de "Express Entry" methode, die naast Skilled Workers, ook Canadian Experience Class en Federal Skilled Trades omvat. De meest bewandelde weg zal via een tijdelijke werkvergunning en Canadian Experience Class zijn. Ook bieden de diverse Provincial Nominee Programs mogelijkheden. Veelal zal het hebben van een werkgever (werkaanbod) noodzakelijk zijn. Andere categoriën waarin een permanente verblijfsvergunning kan worden aangevraagd zijn: Business Class, Family Class, of Quebec Selected.

Onze werkwijze is erop gericht u stap voor stap te begeleiden bij uw visumaanvraag. Daarom zullen wij u altijd vragen naar een uitgebreid Curriculum Vitae van u en uw eventuele (huwelijks)partner. Op die manier kunnen wij beoordelen of u daadwerkelijk onder de Skilled Worker Categorie valt of wellicht beter een aanvraag in kunt dienen onder één van de andere emigratiecategorieën.




Terug naar vorige pagina


 

 


© Copyright 2016 Visa2Canada